Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Radiodatowanie

izotopowe datowanie
2 stycznia 2016

Radioizotopy

izotopy promieniotwórcze
2 stycznia 2016

Radionuklid

nuklid promieniotwórczy ulegający samorzutnej przemianie jądrowej
2 stycznia 2016

Radionuklid macierzysty

radionuklid, z którego powstaje nuklid pochodny (radioaktywny bądź trwały)