Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Scyntygrafia

obrazowa metoda diagnostyczna medycyny nuklearnej, polegająca na wprowadzeniu do organizmu farmaceutyków znakowanych radioaktywnymi izotopami, cyfrowej rejestracji ich rozpadu i graficznym przedstawieniu ich rozmieszczenia. Podstawą tej techniki […]
2 stycznia 2016

Segrego wykres

wykres, na którym jądra naniesione są w taki sposób, że na osi pionowej znajduje się (na ogół) liczba protonów a na poziomej – neutronów w jądrze. […]
2 stycznia 2016

Siwert, Sv

jednostka dawki równoważnej. Dla promieniowania gamma 1 Sv = 1 Gy (grej), dla innych rodzajów promieniowania współczynnikiem przeliczeniowym między dawką wyrażoną w grejach a dawką wyrażoną […]
2 stycznia 2016

Skażenie radioaktywne

niepożądana obecność substancji promieniotwórczej