Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Anihilacja

zanikanie cząstki i jej antycząstki w wyniku ich zderzenia. Powstała w zderzeniu energia jest unoszona przez fotony lub mezony. Na przykład energię wytworzoną w zderzeniu elektronu […]
2 stycznia 2016

Aktywność źródła promieniotwórczego, A

całkowita liczba rozpadów promieniotwórczych jąder określonego źródła w jednostce czasu, dana wzorem A = – (dN/dt), gdzie N – liczba jąder, t – czas rozpadu. Jednostką […]
2 stycznia 2016

Aktywacja

przemiana stabilnego jądra atomowego w jądro promieniotwórcze w wyniku pochłonięcia cząstki elementarnej, którą najczęściej jest neutron
2 stycznia 2016

Akcelerator

urządzenie służące do przyspieszania cząstek naładowanych (np. elektronów, protonów lub jonów). Akceleratory można klasyfikować ze względu na rodzaj przyspieszanych cząstek, metody przyspieszania, kształt toru przyspieszanych cząstek […]