Czy wiesz, że

3 stycznia 2016

Neutrony termiczne

powolne neutrony poruszające się z energią kinetyczną ok. 0,025 eV (prędkość ok. 2 km/s). Odpowiada to energii ruchu cieplnego w temperaturze pokojowej (20oC). Neutrony termiczne łatwo […]
3 stycznia 2016

Neutrony opóźnione

niewielki procent neutronów emitowanych z mierzalnym opóźnieniem w procesie rozszczepienia jądra atomowego
3 stycznia 2016

Neutrony natychmiastowe

neutrony emitowane bezpośrednio po rozszczepieniu jądra atomowego w ciągu czasu rzędu 10-6 s
3 stycznia 2016

Neutron

cząstka elementarna (w historycznym znaczeniu nazwy). Jest barionem o liczbie barionowej B=1, posiada walencyjne kwarki udd, masę równą 939,55 MeV/c2 (tj. 1,6748×10-27 kg). Wraz z protonem […]