Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Przetwarzanie materiałów jądrowych

proces lub działanie zmierzające do zmiany postaci fizycznej lub chemicznej (konwersja) materiału jądrowego, począwszy od konwersji rudy uranu lub toru, aż do uzyskania materiału w postaci […]
2 stycznia 2016

Przetwarzanie odpadów promieniotwórczych

proces lub działanie zmierzające do minimalizacji objętości odpadów, segregację odpadów według kategorii oraz przygotowanie ich do transportu lub składowania
2 stycznia 2016

Rad

jednostka dawki pochłoniętej (spoza układu SI). Jest to dawka wytwarzana przez promieniowanie przenikliwe dostarczające 1 kg substancji energię równą 0,01 J. 1 rad = 0,01 Gy […]
2 stycznia 2016

Radioaktywność, promieniotwórczość

zdolność emitowania przez pewne izotopy promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieniotwórczość izotopów występujących w przyrodzie jest nazywana promieniotwórczością naturalną, otrzymywanych zaś w wyniku […]