Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Hadrony

wszystkie cząstki oddziałujące silnymi siłami jądrowymi. Hadrony składają się z kwarków. Hadronami są zarówno protony i neutrony, jak i mezony.
2 stycznia 2016

Grej, Gray (Gy)

jednostka w układzie SI dawki pochłoniętej energii promieniowania jonizującego, przy której 1 J (1 dżul) zostaje przekazany ciału o masie 1 kg. 1 Gy = 1 […]
2 stycznia 2016

Gluon

cząstka bezmasowa, nigdy nie wyizolowana z hadronów, która jest nośnikiem przyciągania pomiędzy kwarkami wewnątrz hadronu, utrzymującego kwarki razem.
2 stycznia 2016

Fragmenty rozszczepienia

promieniotwórcze jądra atomowe tworzone w procesie rozszczepienia jąder ciężkich. Przykład: produktami rozszczepienia uranu 235U są stront 90Sr i cez 137Cs