Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Składowanie odpadów promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego)

złożenie odpadów promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego) w obiekcie do tego przeznaczonym bez zamiaru ponownego ich wydobycia
2 stycznia 2016

SNAP, System for Nuclear Auxiliary Power

rząd amerykańskich zasilaczy izotopowych (SNAP 3, SNAP 7, SNAP 9) lub małych reaktorów jądrowych (SNAP 10, SNAP 50) służących do zasilania w energię elektryczną satelitów, automatycznych […]
2 stycznia 2016

Soddy’ego-Fajansa reguła

w wyniku promieniotwórczego rozpadu alfa powstaje pierwiastek chemiczny o liczbie masowej mniejszej o 4, znajdujący się w okresowym układzie pierwiastków o 2 miejsca przed pierwiastkiem wyjściowym, […]
2 stycznia 2016

CLOR, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

instytut mający siedzibę w Warszawie, powołany w 1957, podległy Państwowej Agencji Atomistyki, prowadzący kontrolę skażeń promieniotwórczych środowiska oraz skażeń wewnętrznych, napromienienia pracowników, aparatury dozymetrycznej itp.