Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Dawka graniczna

maksymalna dawka równoważna, ponad tło naturalne, przy jakiej narażenie radiacyjne jest uznawane za bezpiecznie małe. Dla ogółu ludności jako dawkę graniczną przyjmuje się wartość 1 mSv/rok […]
2 stycznia 2016

Dawka ekspozycyjna, ekspozycja

miara zdolności jonizacji promieniowania przenikliwego w powietrzu. Jest to suma ładunków elektrycznych jonów jednego znaku wytworzonych w jednostce masy powietrza. Jednostką dawki ekspozycyjnej jest w SI […]
2 stycznia 2016

Datowanie promieniotwórcze

technika wyznaczania wieku obiektów poprzez pomiar zawartych w nich izotopów promieniotwórczych
2 stycznia 2016

Cząstka delta

w odniesieniu do nukleonu – cząstka, którą można postrzegać jako wzbudzony stan nukleonu o nieco większej masie