Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Bezpieczeństwo jądrowe

stan osiągany przez całokształt przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych podejmowanych w celu zapobiegania powstaniu niekontrolowanej samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia jądrowego związanej z działalnością z materiałami jądrowymi oraz […]
2 stycznia 2016

Bewatron

potoczna nazwa synchrotronu protonowego. Nazwa powstała od nazwy jednostki energii BeV, czyli „billion” elektronowoltów – chodzi oczywiście o jednostkę amerykańską, czyli 109, obecnie używa się jednostki […]
2 stycznia 2016

Bekerel, Bq

jednostka aktywności substancji promieniotwórczej 1 Bq = 1 rozpad na sekundę
2 stycznia 2016

Betatron

akcelerator cząstek służący do wytwarzania wysokoenergetycznych elektronów (do 340 MeV) do celów naukowych oraz do otrzymywania wysokoenergetycznych promieni X. Elektrony są przyspieszane dzięki indukcji elektromagnetycznej w […]