Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Radiochemia

nauka z pogranicza chemii i fizyki jądrowej zajmująca się badaniem fizykochemicznych i chemicznych własności izotopów promieniotwórczych, metodami analiz, wydzielania i oczyszczania śladowych ilości substancji promieniotwórczych (tzw. […]
2 stycznia 2016

Jonizujące promieniowanie

rodzaj promieniowania przenikliwego, strumień wysokoenergetycznych fotonów (promieniowanie gamma lub promieniowanie rentgenowskie) albo cząstek naładowanych (np. elektronów czyli cząstek beta, cząstek alfa, protonów, jonów itp.). Cząstki promieniowania […]
2 stycznia 2016

Jonizowanie

proces usuwania elektronów z atomów lub cząsteczek, dzięki któremu przestają być one elektrycznie obojętne. Promienie alfa, beta i gamma jonizują materię, z którą oddziałują
2 stycznia 2016

Jon

atom lub cząsteczka nie będące elektrycznie obojętne, głównie dzięki temu, że jeden lub większa liczba elektronów zostało zeń wybitych. Termin ten stosuje się także do atomów […]