Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Barion

cząstka elementarna (proton, neutron lub hiperon) o spinie połówkowym, oddziałująca silnie, zaliczana do fermionów. Bierze udział także w oddziaływaniach elektromagnetycznych i słabych. W pierwotnym prostym modelu […]
2 stycznia 2016

Awaria reaktora

uszkodzenie reaktora lub jego jakiegoś układu powodujące przerwę lub zakłócenie w procesie jego pracy. Ogromna większość awarii reaktorowych to drobne zakłócenia, które muszą być jednak zgłaszane […]
2 stycznia 2016

Audyt kliniczny

systematyczna kontrola lub przegląd medycznych procedur radiologicznych, mające na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych poprzez usystematyzowaną analizę, w ramach której praktyka, procedury i wyniki […]
2 stycznia 2016

Atomowa liczba, liczba porządkowa, Z

liczba określająca położenie danego pierwiastka w układzie okresowym, równa liczbie protonów zawartych w jądrze atomu tego pierwiastka. Jest ona także całkowitą liczbą elektronów w elektrycznie obojętnym […]