Czy wiesz, że

3 stycznia 2016

Mezon

cząstka subatomowa, którą można uważać za nośnik silnych oddziaływań jądrowych pomiędzy nukleonami w jądrze. Istnieją różne rodzaje mezonów: mogą być one naładowane dodatnio, ujemnie, mogą też […]
3 stycznia 2016

Medycyna nuklearna

dziedzina medycyny obejmująca sposoby wykorzystania technik jądrowych (w tym głównie izotopy promieniotwórcze i akceleratory cząstek naładowanych) do diagnozowania i leczenia ludzi
3 stycznia 2016

Materiał rozszczepialny

materiał zawierający jądra atomowe, które w wyniku zderzeń z neutronami ulegają rozszczepieniu z równoczesną emisją nowych neutronów, np. uran 235U, uran 238U, pluton 239Pu; stosowany jako […]
3 stycznia 2016

Masowa liczba, A

liczba równa całkowitej liczbie protonów i neutronów w jądrze atomowym. A=N+Z, gdzie N jest liczbą neutronów, a Z – protonów