Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Atom

najmniejsza część (ilość, porcja) pierwiastka chemicznego; składa się z jądra, zawierającego dodatnio naładowane protony i obojętne neutrony, oraz rozmieszczonych na powłokach ujemnie naładowanych elektronów; w obojętnym […]
2 stycznia 2016

Antymateria

materia utworzona tylko z antycząstek. W naszym świecie jej istnienie jest niemożliwe z powodu anihilacji
2 stycznia 2016

Antycząstka

rodzaj cząstki subatomowej o tej samej masie co inna cząstka oraz równej co do wielkości, lecz przeciwnej co do znaku innej właściwości lub właściwościach. Gdy cząstka […]
2 stycznia 2016

Antyatom

atom, w którym wszystkie cząstki zwykłego atomu zastąpione zostały ich antycząstkami, tzn. elektrony zastąpiono pozytonami, protony antyprotonami, neutrony zaś – antyneutronami. Antyatom nie może współistnieć z […]