Czy wiesz, że

3 stycznia 2016

Magiczna liczba

szczególna kombinacja liczby protonów i neutronów w jądrze prowadzi do podwyższenia stabilności tych jąder w stosunku do jąder sąsiednich. Dla neutronów takimi liczbami są 2, 8, […]
3 stycznia 2016

Los Alamos

miejscowość w USA (stan Nowy Meksyk) w pobliżu Santa Fé, siedziba pierwszego ośrodka produkcji broni jądrowej o nazwie Los Alamos Scientific Laboratory (LASL), utworzonego w czasie […]
3 stycznia 2016

Likwidacja składowiska odpadów promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego)

doprowadzenie terenu, na którym znajduje się składowisko odpadów promieniotwórczych (wypalonego paliwa jądrowego), do stanu niewymagającego ograniczeń z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu […]
3 stycznia 2016

Likwidacja obiektu jądrowego

doprowadzenie obiektu lub urządzenia do stanu niewymagającego ograniczeń z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu dowolnej działalności