Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Deflektor

urządzenie w akceleratorze skierowujące wiązkę rozpędzonych cząstek na tarczę lub wyprowadzające ją na zewnątrz
2 stycznia 2016

Defekt masy

różnica pomiędzy masą Z protonów i N neutronów a masą danego jądra atomowego o liczbie masowej A=N+Z. Różnica mas odpowiada energii wiązania uwalnianej w trakcie łączenia […]
2 stycznia 2016

Dawka równoważna, równoważnik dawki

wielkość dozymetryczna umożliwiająca ocenę skutku biologicznego narażenia radiacyjnego organizmu żywego. Szacując dawkę sumuje się dawki pochłonięte w poszczególnych organach w danym czasie, uwzględnia się też istotność […]
2 stycznia 2016

Dawka pochłonięta, D

energia promieniowania przenikliwego pochłonięta w jednostce masy danego ciała. Dawkę pochłoniętą wyraża się w grejach (Gy) lub radach (rad). Dawkę pochłoniętą w jednostce czasu nazywa się […]