Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Radioterapia

jeden ze sposobów zwalczania tkanki rakowej metodą naświetlania jej promieniowaniem jonizującym. Nowoczesne metody radioterapeutyczne są oparte o liniowe akceleratory elektronów i innych cząstek naładowanych
2 stycznia 2016

Reaktor jądrowy

urządzenie, w którym jest inicjowana, podtrzymywana i kontrolowana reakcja rozszczepienia jąder atomowych (np. w celu produkcji energii). Podstawowymi elementami reaktora są: paliwo nuklearne, moderator, osłona, pręty […]
2 stycznia 2016

Rdzeń reaktora

centralna, najistotniejsza część reaktora. Składa się z elementów – kaset paliwowych, z których każdy zawiera pręty paliwowe. W rdzeniu znajduje się również chłodziwo i moderator oraz […]
2 stycznia 2016

Reakcja jądrowa

proces fizyczny, w którym na skutek oddziaływania 2 jąder atomowych lub jądra atomowego i cząstki subjądrowej, np. neutronu, powstają inne jądra lub jądra i cząstki; np. […]