Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Rem

jednostka dawki skutecznej (równoważnej) (spoza układu SI), 1 rem = 0,01 Sv (siwert). Nazwa jednostki jest skrótem angielskiego terminu „rad equivalent man” (równoważnik radu dla człowieka). […]
2 stycznia 2016

Rentgen, R

międzynarodowa jednostka dawki promieniowania jonizującego (elektromagnetycznego), np. promieniowania rentgena, gamma i in., która w 1 cm3 powietrza powoduje powstanie jonów przenoszących 1 jednostkę elektrostatyczną każdego znaku. […]
2 stycznia 2016

Rozpad beta

proces rządzony przez słabe siły jądrowe, w którym protony i neutrony przekształcają się jedne w drugie. W rozpadzie beta neutronu powstaje elektron i antyneutrino. Neutron swobodny […]
2 stycznia 2016

Rozpad promieniotwórczy

zjawisko spontanicznej przemiany jądra atomowego danego izotopu w inne jądro. Podstawową własnością rozpadu promieniotwórczego jest brak wpływu fizykochemicznych czynników zewnętrznych na proces