Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Cząstka beta

elektrony o ładunku dodatnim (β+) lub ujemnym (β-), emitowane w procesie przemiany neutronu oraz w wielu przemianach jądrowych. Bardziej przenikliwe niż cząstki alfa, ale mniej przenikliwe […]
2 stycznia 2016

Cząstka alfa

jądro atomu helu, składające się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Jest to bardzo stabilne jądro, emitowane w całości z wielu cięższych jąder w procesie znanym […]
2 stycznia 2016

Czas połowicznego rozpadu (zaniku)

czas, w ciągu którego liczba nietrwałych jąder atomowych (promieniotwórczych) pierwiastka, a zatem i aktywność promieniotwórcza, zmniejsza się o połowę. Przyjmuje się z grubsza, że całkowity rozpad […]
2 stycznia 2016

Cyrkon, Zr, zirkonium

pierwiastek chem. należący do grupy tytanowców; l. atom. 40, m. atom. 91,224, temp. topn. 1852°C, temp. wrz. 4370°C, gęstość 6,5 g/cm3; posiada pięć izotopów trwałych; srebrzystobiały […]