Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Rozpadu stała

jeden z parametrów opisujących szybkość rozpadu promieniotwórczego. W przypadku kilku równoległych, niezależnych kanałów (rodzajów) rozpadu danego izotopu wynikowa stała rozpadu jest sumą stałych charakteryzujących poszczególne procesy […]
2 stycznia 2016

Rozszczepienie jądra atomowego

rodzaj rozpadu promieniotwórczego wzbudzonego jądra atomowego ciężkich pierwiastków na ogół na dwa, czasem na więcej fragmentów, również będących jądrami atomowymi. Zjawisku towarzyszy emisja neutronów i kwantów […]
2 stycznia 2016

Rozszczepienie spontaniczne

proces, w którym ciężkie jądro, zawierające nadmiar neutronów, rozszczepia się w przybliżeniu na dwie połowy – dwa lżejsze jądra. Proces taki jest rodzajem rozpadu promieniotwórczego i […]
2 stycznia 2016

Równowaga wiekowa

stan równowagi izotopu macierzystego i izotopu pochodnego, zachodzący wtedy, gdy czas połowicznego zaniku izotopu macierzystego jest większy od czasu połowicznego zaniku izotopu pochodnego. W sytuacji gdy […]