Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Transmutacja

przemiana jednych pierwiastków w drugie w wyniku przemian jądrowych
2 stycznia 2016

Uran, uranium, U

pierwiastek chemiczny należący do grupy III B (szereg aktynowców) w układzie okresowym, liczba atomowa 92 (najwyższa wśród pierwiastków występujących w przyrodzie), masa atomowa 238,0. Znanych jest […]
2 stycznia 2016

Wskaźnik izotopowy

wprowadzana do badanego układu substancja, mająca inny od naturalnego skład izotopowy (zawiera dodatek izotopu promieniotwórczego, rzadziej trwałego, tzw. atom znakujący); zastosowanie izotopu promieniotwórczego ułatwia śledzenie wędrówki […]
2 stycznia 2016

Wzbogacenie

proces zwiększania zawartości uranu 235U w mieszaninie – w stosunku do zawartości tego izotopu rozszczepialnego w uranie naturalnym. Wiąże się to z niezwykle trudną procedurą rozdzielania […]