Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Znacznik

niewielka ilość izotopu promieniotwórczego wprowadzona do jakiegoś obiektu celem określenia niektórych jego cech (np. znalezienie sposobów przemieszczania się wybranych składników systemu) |
2 stycznia 2016

Źródło promieniotwórcze

materiał zawierający zatężone substancje promieniotwórcze. Źródło promieniotwórcze charakteryzuje jego aktywność oraz rodzaj zawartych w nim izotopów promieniotwórczych. Pod względem dozymetrycznym źródła promieniotwórcze dzielą się na otwarte […]
2 stycznia 2016

Atom wzbudzony

atom, w którym co najmniej jeden elektron znajduje się na wyższym niż podstawowy poziomie energetycznym
2 stycznia 2016

Atom gorący (odrzutu)

atom po rozpadzie promieniotwórczym, posiadający dużą energię kinetyczną odrzutu (do 0,6 MeV) spowodowaną emisją cząstki (cząstek) w czasie rozpadu. Energia odrzutu jest wielokrotnie większa od energii […]