Czy wiesz, że

3 stycznia 2016

Neutrino

bardzo lekka cząstka emitowana w rozpadzie beta. Jej nazwa oznacza „małą cząstkę elektrycznie obojętną (neutralną)”. Do niedawna uważano, że nie ma ona masy, jak foton. Wiadomo […]
3 stycznia 2016

Monitor promieniowania

przyrząd służący do wykrywania promieniowania lub jego ciągłej rejestracji
3 stycznia 2016

Moderator

w reaktorze jądrowym substancja służąca do zmniejszenia energii kinetycznej neutronów aż do osiągnięcia przez nie stanu tzw. neutronów termicznych. Powolne neutrony znacznie wydajniej powodują rozszczepienie jąder […]
3 stycznia 2016

Moc dawki

wielkość opisująca szybkość napromienienia, równa pochodnej czasowej dawki. Jednostką mocy dawki w SI jest W/kg = 1 Gy/s (grej)