Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Izotopy

jądra atomowe tego samego pierwiastka chemicznego różniące się masą atomową, tzn. zawierające jednakową liczbę protonów, lecz różne liczby neutronów; izotopy trwałe i promieniotwórcze – tzw. radioizotopy; […]
2 stycznia 2016

Izotopowe datowanie

określenie wieku materiałów (np. znalezisk archeologicznych) przy wykorzystaniu praw rozpadu promieniotwórczego; wiek materiałów pochodzenia organicznego określa się metodą węglową – pomiar stosunku ilości zawartych w nich […]
2 stycznia 2016

Izotony

atomy różnych pierwiastków chemicznych, które zawierają takie same liczby neutronów
2 stycznia 2016

Izomeria jądrowa

zjawisko występowania jąder atomowych w metatrwałych stanach wzbudzonych nazywanych izomerami. Przejściu do stanu podstawowego towarzyszy emisja kwantu gamma. Zjawisko izomerii jądrowej odkrył w 1921 O. Hahn