Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Reakcja jądrowa łańcuchowa

wywołana neutronami reakcja rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu, plutonu), podczas której neutrony wyzwalające się w jednym akcie rozszczepienia, w wyniku powielania liczby neutronów w układzie, […]
2 stycznia 2016

Reaktor jądrowy, stos atomowy

urządzenie do przeprowadzania w sposób kontrolowany łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych; reakcja zachodzi w znajdującym się w rdzeniu reaktora paliwie jądrowym (uran 235U lub 233U, pluton […]
2 stycznia 2016

Reaktywność

stopień odchylenia reaktora od stanu krytycznego. Jeżeli reaktywność równa się 0, reaktor jest w stanie krytycznym. Przy reaktywności większej od zera reaktor jest w stanie nadkrytycznym […]
2 stycznia 2016

Reflektor

warstwa materiału o właściwościach „odbijania” uciekających neutronów z powrotem do rdzenia; dzięki reflektorowi poprawia się bilans neutronów w rdzeniu, a w konsekwencji uzyskuje się zmniejszanie mays […]