Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Ciężka woda, tlenek deuteru

występuje w zwykłej wodzie w ilości poniżej 0,02 %. Ciężką wodę można zatężyć metodą elektrolityczną, destylacją frakcyjną lub poprzez wymianę chemiczną (za pomocą HD lub HDS). […]
2 stycznia 2016

Bomba atomowa

broń, wytwarzająca olbrzymie ilość energii w łańcuchowej reakcji rozszczepienia (bomba atomowa) lub reakcji syntezy jąder atomowych (bomba wodorowa). Zasada działania bomby atomowej polega na wytworzeniu w […]
2 stycznia 2016

Bilans energetyczny

zestawienie ujmujące po stronie przychodu sumę energii doprowadzonej do badanego układu i energii uzyskanej w toku przebiegu procesu, a po stronie rozchodu sumę energii użytecznej i […]
2 stycznia 2016

Biblis

miejscowość w Niemczech (Hesja), w pobliżu Wormacji; ok. 8 tys. mieszkańców; 2 elektrownie jądrowe o mocy 1 146 MWe i 1 300 MWe