Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Adatom

atom w stanie zaadsorbowanym na powierzchni ciała stałego
2 stycznia 2016

Absorbent, pochłaniacz

dowolny materiał osłabiający promieniowanie jonizujące. Ołów, beton i stal silnie osłabiają promieniowanie gamma (γ). Cienka warstwa papieru lub metalu zatrzymuje cząstki alfa (α) z naturalnych rozpadów […]