Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Stan wzbudzony

poziom energetyczny jądra powyżej jego stanu podstawowego
2 stycznia 2016

Stos atomowy

reaktor jądrowy
2 stycznia 2016

Substancja promieniotwórcza

substancja zawierająca jeden lub więcej izotopów promieniotwórczych o takiej aktywności lub stężeniu promieniotwórczym, które nie mogą być pominięte z punktu widzenia ochrony radiologicznej
2 stycznia 2016

Synchrotron

urządzenie wywodzące się z cyklotronu i służące do przyspieszania cząstek do znacznie większych energii i prędkości bliskich prędkości światła. Tory cząstek w synchrotronie są raczej kołowe, […]