Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Jądro atomowe

centralna część atomu o rozmiarach rzędu 10-14÷10-15 m i gęstości ok. 1014g/cm3, zbudowana z Z (Z – atomowa liczba) protonów i A-Z (A to liczba masowa) […]
2 stycznia 2016

Jądrowe reakcje

procesy oddziaływania jąder atomowych z innymi jądrami lub z cząstkami elementarnymi. W trakcie reakcji jądro i oddziałująca cząstka mogą przekazywać sobie energię, pęd, ładunek elektryczny, kręt, […]
2 stycznia 2016

Jądra superciężkie

jądra o liczbie atomowej Z w obszarze 110 i wyżej
2 stycznia 2016

Izotopy promieniotwórcze

oprócz 272 stabilnych izotopów wszystkich pierwiastków znanych jest ok. 2000 ich izotopów promieniotwórczych (radioizotopów), o różnych czasach połowicznego zaniku i rodzajach rozpadu promieniotwórczego. Izotopy promieniotwórcze stosowane […]