Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Poziom interwencyjny

liczbowa wartość dawki skutecznej lub równoważnej możliwej do uniknięcia albo poziom zawartości izotopów promieniotwórczych w żywności, wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i środkach żywienia zwierząt, […]
2 stycznia 2016

Poziomy referencyjne

dawki promieniowania jonizującego na powierzchnię skóry w badaniach rentgenodiagnostycznych lub poziomy aktywności – w przypadku podawania pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, dotyczące badań typowych pacjentów, dla poszczególnych kategorii […]
2 stycznia 2016

Pozyton

antycząstka elektronu, ma masę taką samą, jak elektron, ale przeciwny (dodatni) ładunek elektryczny. Promieniowanie beta, to emitowane z jąder elektrony lub pozytony wraz z niemal niewykrywalnymi […]
2 stycznia 2016

Prawo rozpadu promieniotwórczego

średnia liczba dN atomów, które w bardzo krótkim czasie dt ulegają rozpadowi, czyli ubytek -dN atomów jest proporcjonalny do liczby atomów N danego pierwiastka w danej […]