Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Promieniowanie jądrowe

promieniowanie elektromagnetyczne (γ) lub korpuskularne (α, β, neutronowe, protonowe oraz emisje fragmentów rozszczepienia jądrowego) emitowane przez jądra atomów podczas różnych procesów jądrowych
2 stycznia 2016

Promieniowanie jonizujące

promieniowanie zdolne do jonizowania materii czyli wytwarzające jony (bezpośrednio lub pośrednio).
2 stycznia 2016

Promieniowanie tła

promieniowanie jonizujące stale obecne w naszym środowisku, którego źródłem są naturalne izotopy promieniotwórcze i promieniowanie kosmiczne. Terminem tym określamy również promieniowanie zarejestrowane, a nie związane z […]
2 stycznia 2016

Proton

cząstka elementarna (w historycznym znaczeniu nazwy), barion o liczbie barionowej B = 1, będący fermionem o spinie 1/2 (w jednostkach stałej Plancka), posiadający walencyjne kwarki uud. […]