Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Fotopowielacz

bardzo czuły detektor fotonów, zdolny do pomiaru energii bardzo słabego impulsu świetlnego. Fotopowielacz stanowi część licznika scyntylacyjnego, używanego do pomiaru promieniowania gamma. Impuls światła powstaje w […]
2 stycznia 2016

Foton

kwant energii pola elektromagnetycznego, cząstka elementarna o masie spoczynkowej m0 = 0, liczbie spinowej s = 1, nie posiadająca ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego, poruszająca się […]
2 stycznia 2016

Fonon

kwant sprężystego wzbudzenia elementarnego struktury kryształu (ciała stałego). Teoria fononu wyjaśnia m.in. nadprzewodnictwo niskotemperaturowe.
2 stycznia 2016

Fermiony

cząstki podlegające statystyce kwantowej Fermiego-Diraca; charakteryzują się spinami połówkowymi; do fermionów należą m.in. elektrony, nukleony, neutrina.