Czy wiesz, że

2 stycznia 2016

Przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego

obiekt jądrowy przeznaczony do bezpiecznego, stabilnego i chronionego przechowywania wypalonego paliwa jądrowego po jego wyładowaniu z reaktora lub basenu przy reaktorze, a przed przekazaniem do przerobu […]
2 stycznia 2016

Przechowywanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego

magazynowanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego z zamiarem ponownego ich wydobycia w celu przetworzenia lub przerobu albo składowania
2 stycznia 2016

Przejście izomeryczne

przemiana jądrowa polegająca na emisji kwantu gamma bez zmiany liczby atomowej i liczby masowej
2 stycznia 2016

Przerób wypalonego paliwa jądrowego

proces lub działanie zmierzające do wydobycia części lub wszystkich izotopów promieniotwórczych z wypalonego paliwa jądrowego w celu ich dalszego wykorzystania